Program Hakkında

 

 

   AUZEF’e bağlı olan Sosyal Hizmetler Programı, iki yıllık açık öğretim ön lisans programıdır. Programda yer alan dersler ve öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, bu bilgileri pratik alana aktarma yetisi kazandırmaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, sosyal hizmetler alanını kavramayı kolaylaştıracak temel derslerin yanı sıra Türkiye'nin karşılaştığı sosyal meseleleri analiz ederek bu meselelere çözümler getirebilmeyi hedefleyen çok sayıda uzmanlık dersleri ve gerek hukuki gerekse sosyal politikalarla ilgili güncel destekleyici alt konuları da kapsamaktadır. Böylelikle programa katılan öğrencilerin, gelecekteki Sosyal hizmetler çalışmalarına katkılarının olması hedeflenmektedir.

 

DETAYLI BİLGİ

Sosyal Hizmetler Programı'yla öğrencilere;
 • Sosyal Hizmetler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, faaliyet ve fonksiyonları bilerek ve kullanabilme,
 • Hizmet sektöründe kullanılan uluslararası kavramlara hakim olma, değişen verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme ve hızlı çözüm önerileri geliştirebilme,
 • Etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

  

BAŞVURU KOŞULLARI

   Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)'nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp   ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.
 • Herhangi bir ön lisans / lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve ön lisans / lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı; sosyal politika, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, kamu yönetimi ve sosyal hizmetler gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 MEZUNİYET

   Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir. 

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler "Sosyal Hizmetler Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Yardımcısı" derecesine sahip olurlar.

 

 


KARİYER OLANAKLARI

Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı mezunları;

Sosyal hizmetler Ön Lisans" derecesine sahip olurlar ve 19. 02. 2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "'Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Devamları Hakkında Yönetmelik" in 5. Maddesine göre mezunlar örgün veya uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Mezunlar, aşağıdaki kurumlarda da istihdam imkanı elde ederler. Aşağıda sıralanan kurumların sosyal hizmetler uzmanlarına olan ihtiyacı, ülkemizin sosyal devlet niteliği geliştikçe hızla artmaktadır.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • Adalet Bakanlığı,
 • Devlet Hastaneleri,
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü,
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Sosyal hizmetlerler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri,
 • İş ve İşçi Bulma Kurumu,
 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,
 • Sosyal hizmetler İl Müdürlükleri,
 • Rehabilitasyon Merkezleri,
 • Körler ve Sağırlar Okulları,
 • Huzurevleri
 • Çocuk Yuvaları,
 • Kreş ve Gündüz Bakımevleri,
 • Cezaevleri, v.b. kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatları.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.