Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

     Bu bölümden mezun olan öğrenciler "Sosyal Hizmetler Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Yardımcısı" ünvanı alırlar. Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı mezunları;

    Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler "Sosyal hizmetler Ön Lisans" derecesine sahip olurlar ve 19. 02. 2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "'Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Devamları Hakkında Yönetmelik" in 5. Maddesine göre mezunlar örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğretim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir. Sosyal hizmetler Ön Lisans Programından mezun olanlar aşağıdaki kurumlarda istihdam imkanı elde ederler. Aşağıda sıralanan kurumların sosyal hizmetler uzmanlarına olan ihtiyacı, ülkemizin sosyal devlet niteliği geliştikçe hızla artmaktadır.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • Adalet Bakanlığı,
 • Devlet Hastaneleri,
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü,
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Sosyal hizmetlerler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri,
 • İş ve İşçi Bulma Kurumu,
 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,
 • Sosyal hizmetler İl Müdürlükleri,
 • Rehabilitasyon Merkezleri,
 • Körler ve Sağırlar Okulları,
 • Huzurevleri,
 • Çocuk Yuvaları,
 • Kreş ve Gündüz Bakımevleri,
 • Cezaevleri, v.b. kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatları.
      Mezuniyet Koşulları

 • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.