AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet AKGÜL

İstanbul Üniversitesi

ahmet.akgul@istanbul.edu.tr

(212) 414 15 00 – 40100

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi

sozdemir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11500

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Doç. Dr. Sayim YORGUN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İlhan DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

ilhan.dogan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11500

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY

Yalova Üniversitesi

alirizaabay@gmail.com

(226) 811 50 38

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halis Y. ERSÖZ

İstanbul Üniversitesi

trhalis.ersoz@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. İlhan TOMANBAY

Hacettepe Üniversitesi

tomanbay@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sibel Ayşen ARKONAÇ

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Yusuf ALPER

Uludağ Üniversitesi

yalper@uludag.edu.tr

(224) 294 11 04

Özgeçmiş

Prof. Dr. Yücel BULUT

İstanbul Üniversitesi

yucelbulut@gmail.com

(212) 440 00 00 – 15993

Özgeçmiş

Prof. Dr. Yüksel KIRIMLI

Uludağ Üniversitesi

kirimliy@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00- 15968

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Veli Duyan

Ankara Üniversitesi

vduyan@health.ankara.edu.tr

(312) 319 14 50 – 1176

Özgeçmiş

Doç. Dr. Bedrettin KESGİN

Yalova Üniversitesi

bedrettink@gmail.com

(226) 811 50 38 – 403

Özgeçmiş

Doç. Dr. Eda PURUTÇUOĞLU

Ankara Üniversitesi

purutcu@agri.ankara.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Faruk TAŞÇI

İstanbul Üniversitesi

ftasci@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11624

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR

Yalova Üniversitesi

gungor@yalova.edu.tr

(226) 811 50 38 – 39

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şerife Sema KARAKELLE

İstanbul Üniversitesi

semakara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU

Çankırı Karatekin Üniversitesi

(376) 218 95 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Feryal KORKMAZ

İstanbul Üniversitesi

fkorkmaz@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15868

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Taner ARTAN

İstanbul Üniversitesi

celikrcp@hotmail.com

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim BEKİ

İstanbul Üniversitesi

ahbeki@mynet.com

(212) 440 00 40

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇELİK

Gümüşhane Üniversitesi

fatihozbay@gmail.com

(456)233 74 25 – 1656

Özgeçmiş

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş